تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


مقالات پذیرفته شده

نویسندگان عنوان مقاله کدرهگیری و فایل مقاله
 مهران تمجیدی   ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر تاب آوری تأمین کنندگان با استفاده از روش دلفی BWM مطالعه موردی قطعه ساز خودرو 54875
 عقیل شاولی پور  شبیه تحلیل و شبیه سازی رشد ترک و برسی تنش ها در مخازن کروی جدار نازک وبررسی ضرایب شدت تنش با استفاده از نرم افزار آباکوس و مقایسه با نتایج تئوری  28270
  مهران تمجیدی-علی اکبر خسروی ایرندگان-علی اصغر خسروی ایرندگان بررسی عملکرد زنجیره تأمین صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان   90481
وحیده نیک نژاد  مروري بر روش‌هاي ساخت غشا اسمز پيشرو و بررسي پليمرهاي مناسب براي آن   12852
میثم محمودی  بررسی جریان و انتقال حرارت در یک کویل متخلخل به کمک دینامیک سیالات محاسباتی    42023
علی خسروی طناک  A new family of distribution for modeling engineering data   40649
مرضیه نجفی  A new multi-criteria decision making method on  N -sof sets   24559
 سهیل رنجبر  بهینه سازی بازده مبدل های باک DC به DC یکپارچه  23490
 فاطمه براهویی-تقی طاووسی-حمید نظری پور ارزیابی مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی نمونه موردی: شهرستان زاهدان   97372
 فاطمه براهویی- تقی طاووسی-حمید نظری پور  ادارک جوامع محلی نسبت به تغییر پارامترهای اقلیمی نمونه موردی: شهرستان زاهدان   75258
 علیرضا طاوسی Study of a Gradual Rectangular Bragg Grating on Graphene Nano-Ribbon Assisted Mid-Infrared Band Stop, Band-pass Filter 81294
عقیل شاولی پور شبیه سازی و تحلیل رشد ترک در پره ردیف اول توربین گازی به کمک نرم افزار Abaqus با روش المان محدود 20314
 سوده صدیقیان  مطالعات زمین شناسی و ارزیابی های معدنی با تکیه بر داده های حاصل از بررسی های سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی   79161
 حامد نجفی آشتیانی بررسی اثر دمای بازپخت در پدیده پلاسمونهای سطحی جایگزیده متاثر از عمق نفوذ و اندازه ی نانو ذرات نقره در محیط پیرامونی نیمه رسانای اکسید تنگستن  38902
 فاطمه نارویی-احسان اسلامی روش‌های یادگیری عمیق چند ماهیتی در قطعه‌بندی تصاویر پزشکی 16201
 مرتضی قایدی  مدلسازی ریاضی درخت الکتریکی در کابل XLPE تحت صاعقه   42726
 amene namdar-Arsham  Borumand Saeid Fuzzy n-fold obstinate flters on hoop algebras   12420
 راضیه قربانی-نرجس سابقی-علیرضا طاوسی  مروری بر کاربرد بهینه¬سازی محدب در بهبود کیفیت فیلم فشرده   21941
 حسین تقی پور  بررسی تجربی رفتار جذب انرژی پنل‌های ساندویچی تحت بارگذاری ضربه سرعت پایین   67588
پویان خامه چی برخی نتایج در مورد دنباله های دقیق کوتاه ریس 66110
 مرتضی قایدی  مدلسازی مقره های سرامیکی آلوده با استفاده از الگوریتم ژنتیک   28726
 مرضیه نجفی-علی خسروی طناک  کاربردی از توپولوژی نرم فازی دوقطبی در تصمیم گیری   92019
 Mahdi Choubin-Majid Jahanshahi Rayeni Hilbert-Schmidt Dual Frames   68242
 Shahin Yadegari-Mahdi Choubin  A fixed point approach to stability of Jensen functional equations in probabilistic modular spaces   12833
 فاطمه امامی-مصطفی دهقانی محمدآبادی  مقایسه عملکرد زوج مبردهای Co2/NH3، Co2/R134a ،Co2/R1234ze(Z) و Co2/R1234yf در سیکل تبرید آبشاری   88880
محمد مرادقلی اثر حضور ماسه بادی در رفتار بتن ساخته شده از مصالح بومی شهرستان ایرانشهر 54901
 سمیه انجام-نرجس سابقی حل مساله توزیع تسهیلات بیمارستانی با الگوریتم ژنتیک  64795
 مستانه ساچمه چی بررسی روش های افزایش ایمنی و کاهش خطرات محیط کاری با استفاده از وسایل حفاظت فردی   84542
 رضا اکبری-محمود دادخواه  کاربرد کنترل بهینه در رفاه عمومی با  تبیین رشد اقتصادی و مدیریت آن     39838
پویان خامه چی  بررسی ویژگی ها و نتایج جدید در مورد شرط (EP) از سیستم های راست   68846
 وحید بلوچی -اباذر کیخا  بررسی و حل مسائل تصمیم گیری چند شاخصه مبتنی بر روش بهترین - بدترین   89601
 سهراب سهرابی لاله-حمید مرتضی اصل  یک روش عددي براي حل مسائل مقدار ویژه اشتورم - لیوویل کسري تطبیق پذیر   49500
محسن زعفرانیه اثر سالیسیلیك اسید و تنش خشکی بر جوانه زنی بذر چای ترش   41942
محسن زعفرانیه  اثر پيش تيمار ساليسيليك اسيد بر جوانه‌زني هندوانه ابوجهل در شرايط تنش شوري   26574
مجتبی اصفهانی  A New Distorted Weibull Distribution with Application to Reliability   52067
 مریم قدرتی     Computational Study of a Doping-Less Tunneling CNTFET with Drain Work Function Engineering for the Improvement of the On/Off Current Ratio   56253
 مهدی سمیعی  تأثیر ریاضی‌وار کردن پدیده‌ها‌ی روزمره بر نگرش دانش‌آموزان نسبت به درس ریاضی (موردمطالعه: دانش‌آموزان دبیرستان دانشگاه ولایت)   35432
 حسین فقیه علی آبادی-علی زهدی  تشخیص نفوذ در شبکه با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین    59036
 مهدیه  حدادی-خديجه کشوردوست-عليه حسین آبادي PERVIN NOMINAL SPACES 93570
علی عبدالعظمیمی مروری در تسهیل فرآیند درمان بر بررسی نقش فناوری اطلاعات 16403
 محمد علی بهشتی نیا-محمد یحیایی مکان¬یابی احداث شعبات فروشگاه های زنجیره ای با ترکیب روش¬ AHP و روش فازیARAS در شهر سمنان 11606
 مهدی رجب زاده دزفولی بررسی روابط تجربی برای محاسبه ضریب درگ اعمالی بر حباب در حال صعود در محلول آبی ساکن  در حضور بخار هگزان در فاز گسسته  69755
 محمد امین سعیدی ، عرفان قرابت-محمد امین سعیدی بررسی تغییرات پارامترها بر فرمان پذیری خودرو  45770
 محمد علی بهشتی نیا-کیمیا همتی-مائده دقیقی اولویت‌بندی مکان‌های احداث پایگاه اورژانس با ترکیب روش های تحلیل سلسله مراتبی و تاپکور فازی 72088
سیدمرتضی جوادپور بررسی روش های کنترل رسوب به کمک تیغه های مستغرق با استفاده از مدل سازی عددی 73038
 دکتر مهدی دهقانی درمیان Solving the Inverse Kinematic Robotics Problem Using Parametric Gröbner Bases 48707
 ابراهیم تمیمی On Module Connes Amenability for A×𝛉𝐁 and A⊕Ω Algebras 55472
 دکتر محمدامین سعیدی-محمدامین محمدی زاده  بررسی مهمترین زوایای چرخ ها در عملکرد جانبی خودرو   45643
 حسین تقی پور  تحلیل شکل دهی انفجاری ورق با استفاده از ماده منفجره  در دو محیط آب و هوا   16024
  حسین تقی پور بررسی تاثیر ضخامت و زاویه یال ها بر رفتار پانل ساندویچی با هسته ذوزنقه ای تحت بارگذاری ضربه محوری   69408
سوده صدیقیان  شناسایی ساختار و نوع آرایش مولکولی کانیها بر پایه بررسیهای طیف سنجی رامان    22865
 Arman Irandegani-Murteza Sanjaranipour-Faramarz Sarhaddi  Effect of peclet number on thermal performance of moving longitudinal fins with various profiles using homotopy perturbation method   95972
 سهیل رنجبر  مدلسازی  تابع چند هدفی به منظور بارزدایی بهینه فرکانسی در محیط بازار رقابتی برق   66326
 سهیل رنجبر هماهنگي رله هاي اضافه جريان در شبكه هاي توزيع با توجه به رفتار گذرای محدود كننده جريان خطا و منابع توليد پراكنده  72728
 مهندس لیلی عاصمی -دکتر شهرام جمالی بررسی مکان یابی بهینه عملکردهای شبکه مجازی 70934
 رقیه سرخانی-محمدحسن یزدانی-مریم جامی تحلیل و ارزیابی شاخص‌هاي مسکن 59524
 دکتر بهروز جانی پور نقش پیوستگی و شکل لکه های سبز شهری در کنترل جزیره گرمایی 59141
 دکتر بهروز جانی پور ویژگی های هنر محیطی در پایدارسازی محیط زیست شهری 34694
 دکتر محمدطیب ملازاده بررسی ساختار و شباهت های مسجد جامع دزک سراوان و مسجد جامع فهرج یزد 75706
 محمد علی بهشتی نیا-میلاد یادگیر بصیر مکان یابی احداث ایستگاه های آتش نشانی با ترکیب  روشهای  AHP و WASPAS فازی 86736
 مهدی رجب زاده دزفولی  بررسی روابط تجربی برای پیش بینی سرعت حدی حباب در حال صعود در محلول آبی ساکن  در حضور بخار هگزان در فاز گسسته    38432
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

05431251251

نمابر

05431251251

ایمیل

aseis@velayat.ac.ir

آدرس

سیستان و بلوچستان، ایرانشهر، کیلومتر ۵ بزرگراه شهید مرادی، دانشگاه ولایت، دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه، دبیرخانه دائمی همایش ها

تاریخ های مهم همایش
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
9 آذر 1401
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
9 آذر 1401
آخرین مهلت ثبت نام
30 بهمن 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله
30 بهمن 1401
تاریخ برگزاری

1401/12/03

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولایت