دومین همایش ملی مکران شناسی با تاکید بر مردم شناسی و فرهنگ بلوچ ها
روز شمار همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


محورهای همایشمحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
مردم شناسی و فرهنگ
جامعه شناسی
تاریخ و باستان شناسی
جغرافیا، محیط زیست
توسعه، گردشگری و کسب و کارهای نوین
ظرفیت های حقوقی سواحل مکران و دریای عمان
ژئوپلوتیک و جغرافیای سیاسی و انسانی مکران

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
مردم شناسی(با تکیه بر جایگاه زنان، پوشش بلوچی و غیره)مردم شناسی و فرهنگ
باورها، آداب و رسوم و سنت های بلوچیمردم شناسی و فرهنگ
هنر، موسیقی و صنایع دستی بلوچستانمردم شناسی و فرهنگ
مردم نگاری بلوچستانمردم شناسی و فرهنگ
مردم شناسی فرهنگی بلوچستانمردم شناسی و فرهنگ
مردم شناسی مذهبی بلوچستانمردم شناسی و فرهنگ
اسطوره ها، زبان، ادبیات و گویش های بلوچیمردم شناسی و فرهنگ
جامعه شناسی قشرها و طبقات اجتماعی بلوچستانجامعه شناسی
آسیب های اجتماعی بلوچستانجامعه شناسی
تاثیر کشورهای حوزه خلیج فارس بر فرهنگ و اقتصاد مردم بلوچستانجامعه شناسی
روابط خارجی با کشورهای همسایه و توسعهتاریخ و باستان شناسی
اسناد تاریخی و تاریخنگاری با تکیه بر تاریخنگاری محلی بلوچستانتاریخ و باستان شناسی
مکران در گستره تاریختاریخ و باستان شناسی
باستان شناسی و آثار تاریخی بلوچستانتاریخ و باستان شناسی
حضور استعمارگران در منطقه و مبارزات بلوچ ها با استعمارگرانتاریخ و باستان شناسی
جغرافیای تاریخی و سیاسیتاریخ و باستان شناسی
خلیج فارس و سواحل عمانتاریخ و باستان شناسی
نقش و جایگاه بلوچستان در چشم انداز انقلاب اسلامیتاریخ و باستان شناسی
مکران و سواحل همجوارجغرافیا، محیط زیست
اکوسیستم سواحل مکرانجغرافیا، محیط زیست
گونه های گیاهی و جانوری زیست بومجغرافیا، محیط زیست
انرژیجغرافیا، محیط زیست
اقلیم و آلودگیجغرافیا، محیط زیست
نقش آموزش عالی در توسعه منطقهتوسعه، گردشگری و کسب و کارهای نوین
پیوند ظرفیت های آموزش عالی با ساختارهای نوین توسعه منطقهتوسعه، گردشگری و کسب و کارهای نوین
ظرفیت سازی سرمایه های انسانیتوسعه، گردشگری و کسب و کارهای نوین
ارتقای توان مهارتی و اشتغال پذیری جامعه بومی بلوچ هاتوسعه، گردشگری و کسب و کارهای نوین
مشارکت پذیری در فعالیت های نوین و آینده منطقهتوسعه، گردشگری و کسب و کارهای نوین
نخبگان و توسعه فعالیت های پیش رو و نوینتوسعه، گردشگری و کسب و کارهای نوین
اکوتوریسیم، گردشگری و ظرفیت های بومیتوسعه، گردشگری و کسب و کارهای نوین
توسعه روستاییتوسعه، گردشگری و کسب و کارهای نوین
راههای ارتباطی و توسعهتوسعه، گردشگری و کسب و کارهای نوین
رسانه و توسعه بلوچستانتوسعه، گردشگری و کسب و کارهای نوین
شبکه های اجتماعی و توسعه بلوچستانتوسعه، گردشگری و کسب و کارهای نوین
مرز و توسعهتوسعه، گردشگری و کسب و کارهای نوین
موانع توسعهتوسعه، گردشگری و کسب و کارهای نوین


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

05431251275

نمابر
ایمیل

makoran.balouch2@gmail.com

آدرس

سیستان و بلوچستان، ایرانشهر، دانشگاه ولایت، گروه تاریخ و مردم شناسی

تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
20 آذر 1401
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
20 آذر 1401
آخرین مهلت ثبت نام
24 آبان 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله
24 آبان 1402
تاریخ برگزاری

24آبان 1402

کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولایت