منوی اصلی


تقویم همایش ها

دومین همایش ملی مکران شناسی با تاکید بر مردم شناسی و فرهنگ بلوچ ها

تاریخ شروع ثبت نام در همایش 20 آذر 1401
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 20 آذر 1401
آخرین مهلت ثبت نام 10 آبان 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 آبان 1402
تاریخ برگزاری 24آبان 1402
برگزارکننده دانشگاه ولایت
اعلام نتایج داوری 20 آبان 1402
برگزارکنندهدانشگاه ولایت