منوی اصلی


تقویم همایش ها
سومین همایش ملی محاسبات نرم علوم مهندسی در صنعت و جامعه

تاریخ شروع ثبت نام در همایش 19 آذر 1402
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 19 آذر 1402
آخرین مهلت ثبت نام 20 بهمن 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 بهمن 1402
تاریخ برگزاری
برگزارکننده دانشگاه ولایت
اعلام نتایج داوری 20 بهمن 1402
برگزارکنندهدانشگاه ولایت